morena
District Administrative Setup
Sub-division Tahsil Block Nagar Nigam
/Nagar Parishad
Morena Morena Morena Morena (NN)
Ambah Ambah Ambah Ambah
Joura Joura Joura Joura
Sabalgarh Sabalgarh Sabalgarh Sabalgarh
Kailaras Kailaras Kailaras
Porsa Porsa Porsa
Pahargarh Jhundpura
Banmore